Tag Archive | maulidur rasul

BERSELAWAT KE ATAS RASULULLAH S.A.W.

 Firman Allah SWT di dalam surah al-Ahzab :: 56 yang bermaksud,

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya selawat kepada Nabi. Hai, orang-orang yang beriman! Berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya..”

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai anaknya, ibu bapanya dan manusia semuanya.”

-HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’I dan Ibn Majah

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Setiap doa adalah terhalang, sehingga berselawat atas Nabi SAW.”

-HR Ad-Dailami

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Sesungguhnya seutama-utama manusia (orang terdekat) dengan aku pada hari kiamat adalah mereka yang lebih banyak berselawat kepadaku.”

-HR An-Nasa’I dan Ibn Hibban

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang sepuluh kali, ia akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat.”

-HR Thabarani

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa yang berselawat kepadaku di sisi kuburku, maka aku mendengarnya. Barangsiapa yang berselawat kepadaku dari jauh, maka selawat itu diserahkan oleh satu malaikat yang menyampaikan kepadaku dan ia dicukupkan urusan keduniaan dan keakhiratan dan aku sebagai saksi dan pembela baginya.”

-HR Al-Baihaqi dan Al-Khatib

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa berselawat kepadaku pada hari Jumaat dua ratus selawat, maka diampuni baginya dosa dua ratus tahun.”

-HR Ad-Dailami

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa yang berselawat kepadaku dari umatku, maka dicatat baginya sepuluh kebaikan dan dihapuskan darinya sepuluh kejahatan.”

-HR Ibn Hibban

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya sepuluh kali selawat dan Allah menghapus sepuluh kesalahan (dosa) dan mengangkat sepuluh darjat kepadanya.”

-HR Ahmad, Nasa’I dan Al-Hakim

 

Rasulullah SAW bersabda daripada Ubai bin Ka’ab:

Aku bertanya, “Wahai, Rasulullah! Sesungguhnya aku memperbanyak selawat, maka berapakah aku jadikan untukmu dari selawatku?” Nabi bersabda : “Apa yang kamu kehendaki?” Ia berkata : kataku : “Seperempat”. Sabda Nabi : “Apa yang kamu sukai dan jika kamu tambah, maka itu yang lebih baik bagi kamu.” Kataku, “Apakah sepertiga?” Sabda Nabi : “Apa yang kamu sukai dan jika kamu tambah, maka itu yang lebih baik bagi kamu.” Ia bertanya, “Apakah aku jadikan selawatku buatmu semuanya?” Nabi bersabda : “Jika demikian, maka cukupkanlah cita-citamu dan diampuni dosamu

-HR Ahmad, Tirmidzi dan Al-Hakim

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan menurunkan rahmat kepadanya sepuluh kali.”

-HR Muslim

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku A’zzawajalla, maka dia (Jibril) berkata : Barangsiapa yang mengucapkan selawat kepadaku dari umatmu, Allah mencatat baginya sepuluh kebaikan dan menghapuskan darinya sepuluh dosa dan mengangkat Allah baginya sepuluh darjat dan menolak Allah atasnya (membalas) yang seumpamanya..”

-HR Ahmad

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Berselawatlah kamu kepadaku, kerana selawat itu menjadi zakat (pengheningan jiwa pembersih dosa) bagimu.”

-HR Ibn Murdawaih

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa berselawat kepadaku pada hari Jumaat seratus kali, maka ia datang pada hari kiamat dengan cahaya. Sekiranya dibahagi antara makhluk semuanya, maka cahaya itu akan memenuhinya.”

-HR Ibn Nu’aim 

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa berselawat kepadaku dalam sehari seratus kali, maka Allah SWT akan mendatangkan baginya seratus hajat, tujuh puluh akhirat dan tiga puluh untuk di dunianya.”

-HR Ibn Najar dari Jabir

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa berselawat kepadaku dalam sehari seribu kali, maka ia tidak akan mati sehingga ia digembirakan dengan Syurga.”

-HR Abus Syaikh dari Anas

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Hinalah hidung orang yang ketika disebutkan namaku, tidak membaca selawat kepadaku.”

-HR Tirmidzi

 

Rasulullah SAW bersabda :

“Orang yang bakhil ialah yang disebut namaku kepadanya lalu ia tidak mahu berselawat kepadaku.”

-HR Tirmidzi